Sekretess

Det finns många anledningar till att vilja ha sin post skickad till en postbox.
Vi upprätthåller en mycket hög servicegrad med bemannad reception under våra öppettider.

Vi tror på den personliga integriteten, och uppgifter om dig som kund delas inte med någon annan. Endast personer med tillgång till din nyckel eller säkerhetskod kommer åt din post.

För respektive kunds säkerhet lämnar vi aldrig ut eller eftersänder post utan att kunden verifierat sig.

Vid beslut om husrannsakan av åklagare är vi dock skyldiga att lämna ut de uppgifter du som kund har registrerat hos oss.